Zájmové oblasti


 1. - Silniční mosty
 2. - Železniční mosty
 3. - Betonové mosty
 4. - Ocelové mosty
 5. - Mosty kamenné
 6. - Mosty cihelné
 7. - Mosty dřevěné
 8. - Prohlídky mostních objektů
 9. - Antikorozní ochrana
 10. - Životnost, degradace
 11. - Diagnostika a zkušebnictví
 12. - Software, hardware
 13. - Typizační podklady
 14. - Projektování mostů
 15. - Zatížení, zatížitelnost
 16. - Rozpočtování
 17. - Příprava stavby
 18. - Výstavba, výroba mostů
 19. - Opravy, rekonstrukce mostů
 20. - Správa a údržba mostů
 21. - Výpočty,modely
 22. - Plánování a organizace v UMČR
 23. - Železniční zatížení, přechodnost a zatížitelnost
 24. - Příslušenství mostních objektů
 25. - Dynamika mostních konstrukcí
 26. - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci