Unie mostařů České republiky - O nás


Unie Mostařů České republiky, dále ve zkratce UMČR, je dobrovolným a samostatným profesním sdružením fyzických a právnických osob, tj. odborníků mostního stavitelství. UMČR sdružuje své členy na základě jejich dobrovolného a společného zájmu naplňovat cíle a předmět činnosti uvedeného sdružení a za tím účelem požívat práva a plnit povinnosti vyplývající z jejich členství.