STANOVY

Unie Mostařů České republiky, dále ve zkratce UMČR, je dobrovolným a samostatným profesním sdružením fyzických a právnických osob, tj. odborníků mostního stavitelství...

více informací ...

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ustavující schůze zvolila pracovní předsednictvo ve složení ...

více informací ...

PŘIHLÁŠKA

Naší prioritou je, aby členská základna nevznikala pouze „nahodilým způsobem“, ale byla kvalitní a akceschopná. K tomu, aby Unie mohla plnit stanovené úkoly je členství odborníků a znalců ze všech oblastí mostního stavitelství základní podmínkou ...

více informací ...